Jona

Bij de project wordt het bijbelverhaal van Jona en de walvis gebruikt. Het is geschikt voor jong en oud met verschillende uitwerkingen per groep.


Kleuters

Bij de jongste (kleuters) maak ik gebruik van een drieluik, de kinderen kunnen deze openen. Zij zien dan zelf de zee en hierbij doe ik een bijbellezing en kunnen we gezellig samen zingen.

 

Kinderen

Kinderen mogen zelf het schilderij invullen d.m.v. golven te maken van klei.

Ondertussen horen ze de zeegeluiden en dus de spanning die op het schip was. Ook zing ik met de kinderen over Jona.

 

Volwassen

We lezen gedeeltes uit het boek Jona vanuit het boek van Ton Naastenpad.

Omdat Jona in het hebreeuws duif betekend/boodschapper. Gaan we een

duif met een nieuwe techniek maken. Deze duif krijgt een brief in zijn snavel,

waarop u zelf de boodschap kunt zetten die u van de Here God krijgt. 


Jona 1: 15-17

15 En zij namen Jona op, en wierpen hem in de zee. Toen stond de zee stil van haar verbolgenheid. 

16 Dies vreesden de mannen den HEERE met grote vreze; en zij slachtten den HEERE slachtoffer, en beloofden geloften. 

17 De HEERE nu beschikte een groten vis, om Jona in te slokken; en Jona was in het ingewand van den vis, drie dagen en drie nachten.

Foto's